പഞ്ചകർമ ചികിത്സ

ശരീര ശുദ്ധീകരണത്തിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ ഒരു ആയുർവേദ ചികിത്സ ആണ് പഞ്ചകർമ. പഞ്ചകർമ ചികിത്സയിലൂടെ പൂർണമായ ആരോഗ്യവും പ്രധിരോധ ശേഷിയും വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. കർക്കിടകം , തുലാം , കുംഭം എന്നീ മാസങ്ങളിലാണ് പഞ്ചകർമ സാധാരണയായി നടത്തി വരുന്നത്. പഞ്ചകർമ എന്നാൽ അഞ്ചു കർമം എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് . അലർജി , ആസ്മ , സന്ധിവാതം, അര്‍ബുദം, വന്‍കുടല്‍ വീക്കം, പ്രമേഹം, രക്തസമ്മര്‍ദ്ദം, ഉറക്കമില്ലായ്‌മ, പൊണ്ണത്തടി തുടങ്ങിയ എല്ലാ രോഗങ്ങൾക്കും ഉള്ള ഒരു ആയുർവേദ പ്രധിവിധി ആണ് […]

Post Traumatic Stress Disorder

What is Post-traumatic stress disorder treatment (PTSD)? Post-traumatic stress disorder treatment (PTSD) can occur after a traumatic event. You May have no control yourself or may feel afraid. After some events like accidents, natural disasters you may feel fearful, angry, confused It making hard to continue with your daily activity. Post-traumatic stress disorder treatment mainly […]